Η ικανοποίηση των πελατών μας ανέβηκε κατακόρυφα, καθώς βελτιώθηκαν κατά πολύ οι διαδικασίες μας πριν και μετά την πώληση. Ο project manager της CCM κατανόησε αμέσως τις ανάγκες μας και οι τεχνικοί τους τις υλοποίησαν σε ελάχιστο χρόνο.

cronus web
Δημήτρης ΔριβάκοςBusiness Owner - CRONUS WEB